RegulaminWitamy Państwa w naszym obiekcie Pokoje Gościnne "Magnolia-Rooms" i życzymy miłego pobytu. Prosimy o zapoznanie się z zasadami panującymi na jego terenie. Pozwoli to obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a my będziemy mogli spokojnie skoncentrować się na zapewnieniu Państwu miłego wypoczynku.

1. Doba hotelowa:
Pokoje wynajmowane są na doby. Doba zaczyna się o godz.14.00 a kończy się o godz.11.00 dnia następnego.

2. Opłaty:
Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu. Rezerwację można odwołać do 3 dni przed terminem przyjazdu. W przypadku, gdy rezerwacja zostanie odwołana z niezależnych od nas przyczyn wpłacona przedpłata za rezerwacje nie podlega zwrotowi.W przypadku późniejszego przyjazdu bądź wcześniejszego wyjazdu, niż w zarezerwowanym przez Państwa terminie, z przyczyn niezależnych od nas, pobrana za pobyt należność nie podlega zwrotowi.

3. Cisza nocna:
Prosimy o zachowanie ciszy od 23.00 do 6.00 rano. Zachowanie gości i osób korzystających z usług pensjonatu nie powinno zakłócać pobytu innych gości. Pensjonat może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

4. Pokoje i czystość:
W momencie gdy przybywacie Państwo do naszego obiektu, stajecie się gospodarzami wynajętego pokoju. Prosimy o zachowanie porządku i czystości zarówno w pokoju jak i na terenie całego obiektu. Mile widziane jest obuwie na zamianę.

5. Wyposażenie:
Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, w pokojach nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną nie stanowiących wyposażenia tych pokoi.

6. Palenie papierosów oraz wprowadzanie zwierząt:
Ze względu na komfort Państwa i naszych obecnych i przyszłych Gości w obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia. Popielniczki znajdują się na zewnątrz budynku. W przypadku nie zastosowania się do zakazu, będzie naliczona kara w kwocie 200zł za odświeżanie pokoju.
Prosimy również o nie wprowadzanie na teren obiektu i posesji żadnych zwierząt.

7. Odpowiedzialność materialna:
Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałych z jego winy lub winy odwiedzających go gości. W przypadku zagubienia kluczy od domu koszt dorobienia kompletu kluczy wynosi 120 zł. Gość powinien zawiadomić właściciela obiektu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Prosimy o nie dokonywanie napraw we własnym zakresie.

8. Prawa i obowiązki właściciela Magnolia Rooms:

  • Pokoje Gościnne Magnolia-Rooms nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa oraz rzeczy wartościowe bądź pieniądze, pozostawione przez Gościa w pokoju.
  • Rzeczy pozostawione na terenie obiektu przez Gości będą przechowywane przez okres 2 tygodni potem zostaną przekazane na rzecz organizacji dobroczynnych  lub wyrzucone na śmietnik.
  • Pokoje Gościnne mogą odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin  lub wyrządził szkodę w mieniu obiektu bądź gości, pracowników lub innych osób przebywających na terenie obiektu lub w inny sposób zakłócił pobyt gości lub funkcjonowanie obiektu.
  • Pokoje Gościnne Magnolia-Rooms świadczą usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
  • Pokoje Gościnne mają obowiązek zapewnić profesjonalną i uprzejmą obsługę oraz bezpieczny pobyt wszystkich Gości przebywających w obiekcie, zachowania tajemnicy informacji o gościu oraz sprawność urządzeń technicznych.

9. Postanowienia końcowe
W przypadku rażącego naruszenia regulaminu właściciel może zarządać od gościanatychmiastowego opuszczenia obiektu .

Życzymy miłego pobytu.